เหตุใด รถตู้เช่าจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการเดินทางของคุณ

เหตุใด รถตู้เช่าจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการเดินทางของคุณ

Share Button

การเดินทางในยุคที่เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดี และราคาน้ำมันยังคงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ นั้น เป็นเรื่องที่จะต้องคิดหน้าคิดหลัง คิดคำนวณถึงสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูง ในการเดินทางคุณสามารถเดินทางได้หลายลักษณะ ทั้งการเดินทางด้วยรถส่วนตัว รถประจำทาง และรวมไปถึงการเช่ารถตู้ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้อย่างมาก

รถตู้เช่า เป็นทางเลือกที่เหมาะสมขององค์กรที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องพาหนะ และการดูแล รวมถึงบุคลากรที่จะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ นอกจากนี้ รถตู้เช่า ยังเป็นทางเลือกที่ดีในการเดินทางของผู้คนทั่วไปอย่างมากอีกด้วย ดังนี้
– เลือกเดินทางได้ตามต้องการ เพราะการเช่ารถตู้สามารถเช่าได้ทั้งแบบรายวัน และแบบหลายวัน คุณสามารถเดินทางได้ตามต้องการด้วยรถตู้เช่า
– สามารถเดินทางไปได้ทั้งทางใกล้และไกล ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำธุระ หรือเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งข้ามจังหวัดและภายในจังหวัด เช่น การ เช่ารถตู้ภูเก็ต เป็นต้น
– มีความสะดวกสบาย ไม่ต้องขับเอง ไม่มีรถเองก็สามารถเดินทางได้ และไม่ต้องดูแลซ่อมบำรุงรถเอง
– สามารถทำกิจกรรมกับกลุ่มร่วมทริปได้ตลอดทาง และยังสามารถเดินทางร่วมกันได้ในรถคันเดียว อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของทุกคนในทริปลงได้มาก
– ไม่ต้องกังวลในเรื่องเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว เพราะพนักงานขับสามารถให้คำแนะนำกับผู้เดินทางได้อย่างดี และไม่หลงทาง

จะเห็นได้ว่าการเช่ารถตู้นั้นมีข้อดีมากมาย แต่ก็จะต้องศึกษาเงื่อนไข และข้อปฏิบัติในการใช้รถตู้ให้ละเอียดก่อนทุกครั้งด้วย ซึ่งรายละเอียดในข้อปฏิบัติในพื้นฐานมีดังนี้
1. ห้ามนำสัตว์ขึ้นรถทุกชนิด
2. ห้ามเสพสิ่งเสพติดภายในรถตู้เช่าโดยเด็ดขาด
3. ห้ามนำสิ่งเสพติดขึ้นรถ หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือสงสัย พนักงานขับรถจำเป็นจะต้องขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้น เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นๆ ภายในรถ
4. ห้ามดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดบนรถ
5. ห้ามเล่นการพนันทุกประเภทขณะเดินทาง
6. พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิต หรือทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ
7. อยากให้เข้าใจว่าพนักงานจะปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารในรถเป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
8. ห้ามโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง

เงื่อนไขและข้อปฏิบัติเหล่านี้จะต้องศึกษาให้ดีก่อน และปฏิบัติอย่างถูกต้อง คุณก็จะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและตอบโจทย์การเดินทางของคุณได้