ปลาดุกเหมาะสมสำหรับเลี้ยงได้ในบ่อซีเมนต์ที่สุด

ปลาดุกเหมาะสมสำหรับเลี้ยงได้ในบ่อซีเมนต์ที่สุด

Share Button

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์นั้นถือได้ว่าเป็นปลาที่เหมาะสมที่สุดในการที่เราจะเลี้ยงในบ่อชนิดนี้ เพราะว่าเป็นปลาที่ตายยาก เลี้ยงง่าย หาพันธุ์ง่าย อีกทั้งยังทนต่อสภาพออกซิเจนน้อย และพื้นที่คับแคบกว่า กระชังบก ก็ไม่ตาย
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์จึงเป็นที่นิยมมากในครัวเรือนเพราะว่ามีประโยชน์ในการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี สามารถที่จะใช้เป็นอาหาร เลี้ยงง่าย
มาดูประโยชน์การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์กันเถอะ
1. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ใช้พื้นที่น้อย สามารถเลี้ยงได้ทุกที่ไม่ว่าบ้านจะมีพื้นที่คับแคบ
2. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ใช้เวลาเลี้ยงสั้น รุ่นละประมาณ 90 – 120 วันก็เริ่มที่จะจับบริโภคได้
3. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์นั้นตายยากเพราะว่าเป็นปลาที่อดทนต่อสภาพน้ำได้ดี
4. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ดูแลรักษาได้สะดวก บริโภคในครัวเรือนและส่วนที่เหลือนำไปจำหน่ายได้ สามารถที่จะสนองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้
มาดูการเลือกสถานที่สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์กันเถอะ
1. การเลือกสถานที่สร้างบ่อสำหรับการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์บ่อควรอยู่ใกล้บ้าน หรือที่สามารถดูแลได้สะดวก เน้นให้มีหลังคา เพราะว่า ปลาดุกไม่ชอบแสงแดดจัด และป้องกันเศษใบไม้ลงสู่บ่อและปัญหาน้ำเน่าเสียมาให้บ่อปลาและเปลืองน้ำในการเปลี่ยนถ่ายน้ำปลาบ่อย หากมีพื้นที่สามรรถที่จะเลือกได้ให้เลือกใกล้แหล่งน้ำไว้ก่อน เพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำได้สะดวก
2. การสร้างบ่อสำหรับบ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เน้นให้บ่อมีขนาดมาตรฐานคือ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร สูงประมาณ 40 ซม.ควรมี 2 บ่อ เพื่อใช้คัดขนาดปลาและสำรองน้ำไว้ถ่ายเท ผนังและพื้นบ่อควรใส่สารกันรั่วซึมและต้องมีท่อระบายน้ำเพื่อช่วยในการถ่ายเทน้ำ
หากสนใจการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์แต่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ สามารถที่จะศึกษาดุงานที่สำนักงานประมงจังหวัดได้ทุกแห่ง หรือที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
โอกาสของการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ สร้างรายได้ นั้นมันมีสูงมากเพราะว่าต้นทุนในการที่จะเลี้ยงปลาดุกนั้นค่อนข้างต่ำ เลี้ยงแค่ 1-2 บ่อเพื่อใช้เป็นอาหารยังสามารถที่จะจับจำหน่ายได้ เริ่มศึกษาได้เพราะเริ่มจากน้อยๆก่อนแล้วจึงทำการขยายต่อไปเมื่อเชี่ยวชาญในการเลี้ยงปลาดุกแล้ว